Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Marcina Firchała – właściciela firmy Firchał Marcin, FIRTECH

Podczas korzystania z naszej oferty internetowej, Państwa dane osobowe (dalej nazywane „danymi”) są przez Państwa przekazywane lub w związku z korzystanie z naszej strony pobierane. Dane te są przetwarzane i/lub wykorzystywane w inny sposób (dalej zbiorczo „przetwarzane”). Dane przekazane to dane, które wpisują Państwo do formularza kontaktowego. Inne dane gromadzone są automatycznie przez systemy informatyczne podczas wizyty na naszej stronie internetowej. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny albo godzina załadowania strony). Gromadzenie tych danych następuje automatycznie z chwilą Państwa wejścia na naszą stronę. Część danych gromadzona jest, aby zapewnić poprawne działanie strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizowania Państwa zachowania, jako jej użytkownika.

Od dnia 25 maja 2018 roku, przetwarzanie danych osobowych następuję zgodnie z przepisami ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – w dalszej części zwane rozporządzeniem lub RODO.

Informacje o Administratorze

Administratorem Państwa danych osobowych jest Marcin Firchał – właściciel firmy Firchał Marcin, FIRTECH al. Marszałka Józefa Piłsudskiego nr 34, 05-270 Marki, NIP:5222246052 (zwany w dalszej części: Administratorem).

Kontakt z Administratorem

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej, przesyłając korespondencję na adres: Firchał Marcin, FIRTECH al. Marszałka Józefa Piłsudskiego nr 34, 05-270 Marki lub drogą e-mailową wysyłając wiadomość na: firtech@firtech.pl .

Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora

Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, oraz wewnętrzną Polityką Bezpieczeństwa Informacji Administratora. Dane osobowe są przetwarzane w jednym lub większej liczbie określonych celów wynikających z przepisów art. 6 ust 1 pkt. a – d i f rozporządzenia, w takim zakresie, w jakim – spełniony jest, co najmniej jeden z poniższych warunków:

 • osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 • przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.

Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora związane są z oferowanymi produktami i świadczonymi usługami.

Przekazanie danych osobowych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie jest niezbędnym wymogiem ustawowym, warunkiem świadczenia określonych usług, realizacji konkretnych celów, a konsekwencją niepodania danych i braku zgody na przetwarzanie danych oraz świadczenie usług drogą elektroniczną lub telefonicznie, będzie skutkować brakiem możliwości świadczenia określonych usług. Odwiedzając nasza stronę wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzania danych osobowych w zakresie jaki wynika z Państwa świadomego i dobrowolnego działania.

Okres przetwarzania danych

Dane są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji konkretnych celów, dla których zostały przekazane, o ile przepisy nadrzędne nie nakazują przechowywania danych przez inny okres.

Prawa jednostki dotyczące przetwarzanych danych

Każda osoba, której dane przetwarzamy może skorzystać, ze swoich praw w zakresie:

 • dostępu do swoich danych osobowych, ich uzupełnienia, korekty i aktualizacji,
 • usunięcia danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • do przenoszenia danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • wniesienia skargi do PUODO, gdy przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku

Realizacja Państwa praw, może być ograniczona zgodnie z przepisami RODO oraz ze względu na obowiązek przetwarzania danych w oparciu o inne przepisy, będące przepisami nadrzędnymi nad przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

Przekazywanie danych

Przekazane dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa.

Dane osobowe mogą być także przekazywane podmiotom trzecim w związku z realizowanymi usługami, a także podmiotom świadczącym usługi i przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej bez Pani/Pana zgody.

Użytkownicy danych

Użytkownikami przekazanych danych osobowych będą tylko upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora oraz Procesora zobowiązani do zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych.

Wykorzystanie danych osobowych w ramach ogólnego korzystania z oferty internetowej Administratora

Przy każdym dostępie do naszej strony, oferty internetowej, różne dane są zapisywane automatycznie tymczasowo w pliku protokołu. Także korzystanie z indywidualnych funkcji naszej witryny internetowej – prowadzi do określonych operacji przetwarzania. W związku tym przetwarzamy wyłącznie następujące rodzaje danych:

 • Adres IP
 • Data/godzina dostępu
 • System operacyjny
 • Typ przeglądarki
 • Wielkość ekranu
 • Wywołana strona i strona referencyjna/nazwa pliku
 • Ilość przesłanych danych

Przetwarzamy te dane wyłącznie w celu umożliwienia korzystania z naszej oferty internetowej. Należy do tego w szczególności nawiązanie połączenia oraz zapewnienie bezpieczeństwa IT. Poza przypadkami wymienionymi powyżej dane osobowe są pobierane, przetwarzane lub wykorzystywane wyłącznie za wyraźnym pozwoleniem użytkownika.

Formularz kontaktowy

Dane, w tym dane osobowe są pobierane przez nasz formularz kontaktowy. Do tego celu wymagane są:

 • Nazwa firmy
 • NIP
 • Imię,
 • Nazwisko,
 • Telefonu
 • Adres e-mail

oraz opis zapytania użytkownika (Treść).

Dane użytkownika są przetwarzane tylko wtedy, kiedy dane wprowadzone w formularzu są kompletne (wszystkie obowiązkowe pola zostały wypełnione lub odznaczone) oraz spójne.

Pliki cookie

Na naszej stronie internetowej stosowane są pliki cookie. Są to małe pliki, które zawierają informacje techniczne dotyczące sesji i w niektórych przypadkach są przekazywane z serwera internetowego do pamięci przeglądarki użytkownika. Dane zawarte w plikach cookie zawierają informacje o specyficznym zachowaniu użytkownika podczas wizyty na naszej stronie internetowej. Informacje pobrane w ten sposób nie są przez nas używane do indywidualnego profilowania zachowań użytkownika. Informacje pomagają tylko w określeniu częstotliwości korzystania i liczby użytkowników naszej strony internetowej oraz przyczyniają się do jak najwygodniejszego i wydajnego ukształtowania naszej strony internetowej dla użytkowników.

Ponadto nasze pliki cookie znajdują zastosowanie w ramach usług oferowanych przez Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, dalej „Google“) w zakresie remarketingu. W ten sposób na stronach sieci partnerów Google są wyświetlane reklamy dostosowane do zainteresowań użytkownika zdefiniowanych na podstawie jego zachowań podczas wizyty na stronie. Użytkownik może wyłączyć używanie plików cookie przez Google. Przed rozpoczęciem korzystania z naszej strony internetowej prosimy o zapoznanie się z zasadami ochrony danych osobowych firmy Google .

Z naszej strony można również korzystać bez plików cookie, wyłączając funkcję zapisywania plików cookie w przeglądarce. Większość przeglądarek akceptuje pliki cookie automatycznie. Należy pamiętać jednak o tym, że w niektórych sytuacjach wyłączenie plików cookie może spowodować ograniczenie wyświetlania strony internetowej oraz ewentualne ograniczenie interfejsu użytkownika.

Analizy internetowe

Strona korzysta z Google Analytics, usługi analiz internetowych firmy Google Inc. („Google“). Google Analytics używa plików cookie zapisywanych na komputerze użytkownika, umożliwiających analizowanie sposobu użytkowania strony internetowej przez użytkownika. Uzyskane dzięki tym plikom cookie informacje o używaniu tej strony internetowej (razem z adresem IP) są przesyłane na serwer firmy Google w USA i zapisywane na nim. Ze względu na zastosowanie dodatku plugin anonymize_IP adres IP jest skracany bezpośrednio po zapisaniu w USA przez Google. Firma Google używa tych informacji do analizy sposobu korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, do sporządzania raportów o aktywności na stronie internetowej dla operatora strony oraz do świadczenia dalszych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu. Firma Google przekazuje również te informacje w razie potrzeby osobom trzecim, o ile jest to wymagane przez przepisy lub jeśli te osoby przetwarzają te dane na zlecenie Google. Inni dostawcy, w tym Google, wyświetlają reklamy na stronach w Internecie i używają zapisanych plików cookie do wyświetlania reklam na podstawie poprzednich wizyt użytkownika na tej stronie. Firma Google nie łączy adresu IP użytkownika z innymi danymi firmy Google. Użytkownik może uniemożliwić instalację plików cookie przez odpowiednie ustawienia przeglądarki; informujemy jednak o tym, że w takim przypadku w niektórych sytuacjach może być niemożliwe korzystanie z pełnego zakresu wszystkich funkcji tej strony internetowej. W tym miejscu (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl) można pobrać dodatek firmy Google do przeglądarki internetowej. To powoduje ustawienie pliku cookie rezygnacji, przez co w przyszłości podczas wizyt na tej nie będą gromadzone dane użytkownika. W razie potrzeby należy skorzystać z zapisanych tam informacji, aby całkowicie uniknąć ustawienia plików cookie lub ich wykorzystywania do celów wymienionych powyżej.

Bezpieczeństwo danych

Dane są przetwarzane w sposób tradycyjny oraz zautomatyzowany i podlegają odpowiednim zabezpieczeniom, w celu zapewnienia właściwego i zarazem optymalnego poziomu bezpieczeństwa, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

Informacje, kontakt

Użytkownik może uzyskać informacje o przetwarzanych przez nas danych. W tym celu prosimy o kontakt za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Firchał Marcin, FIRTECH al. Marszałka Józefa Piłsudskiego nr 34, 05-270 Marki lub drogą e-mailową pod adresem: firtech@firtech.pl .

Przewiń na górę